Dades personals


libretto de Tosca any 1899

diumenge, 9 de març de 2008

BALANÇES FISCALS I MUSICA.

Cada cop que la "Orquesta Nacional de España" ve a actuar al nostre Païs, ens trobem amb el problema que Cat.Musica no pot oferir en directe els seus concerts per no tenir permís de la direcció de la O.N.E.
Jo pregunto, ¿ Quan la O.B.C. vá a Madrid , el tracte es el mateix?. Si no es així també en la música tindriem que exigir que es fessin publiques les balançes fiscals..... perqué tots els Catalans que en aquest cas al hora de pagar som també espanyols exigim la reciprocitat del servei.
Posted by Picasa