Dades personals


libretto de Tosca any 1899

dijous, 31 de juliol de 2008

PORTABELLA i BACH


Fá anys el sr. Portabella oferia a la representació de la classe civil, un suquet. Ara fá temps que aixó no es fá. Crec que ara aquesta classe civil deuría agraïrli la seva aportació a la cultura de aquest pais. I com botó de mostra aquest trailer del "Silenci abans de Bach".Nosaltres mai varem anar al suquet, peró si hem tastat aquest "apat" musical. Moltes gracies Sr. Portabella. (Si aquesta classe civil no ho fá suposem que es perqué lis interesa mes el suquet que la cultura).