Dades personals


libretto de Tosca any 1899

dimecres, 27 d’agost de 2008

NO TOT ES OPERA


El ballet en l'opera es molt important, però molt sovint está condicionat al arbitri dels directors d'escena.
Holliwood ens vá ensenyar fá molts anys el que era invertir en art,i els seus ballets,que no eran d'opera van captivar a mig món.
Voldria veure ballets en lòpera que tinguessin la qualitat de producció dels de Holliwood... salvan les distancies, peró no sé a favor de quina opció.Perqué l'art es igual si es bó el del segle XVII o el dels segle XX.