Dades personals


libretto de Tosca any 1899

dissabte, 11 d’abril de 2009

QUE FEU DELS NOSTRES DINERS??

 

 


A on està la despesa per la cultura... a les curses dels bombers,a les marathons..o bé a la cultura amb majúscules.
Mireu qualsevol de les ciutats europea que molt sovint ens comparem dedica'n sobretot en aquestes data's pressupostos municipals o bé governamentals a musica,cultura etc.. o sigui aquest dies fan moltes passions de Bach etc en molts indrets.¿Quantes fan a Catalunya?? Hem permeto dir que el nivell dels nostres governants no passa de la cursa dels bombers i mirant-lo amb generositat no passa de la processó de Verges ( que es de molt nivell) però que tenim a casa nostre un gran potencial de cultura musical que en aquestes data's potser agafem el avió per disfrutar-lo fora de les nostres fronteres.
Posted by Picasa