Dades personals


libretto de Tosca any 1899

dijous, 24 de setembre de 2009

PRESSA DE PEL

 


Amb aquesta entrada al Blog,acabem el tema Millet..ho seguirem a traves dels mitjans etc etc.

Aquesta carta que fa de entrada, firmada per F. Millet,ens va agrair la nostra contribució econòmica per la restauració del orgue del Palau.
I ara que la he rellegit,hem fa molt de mal perquè Ell es va aprofitar dels catalans que fem de la Pàtria,la Senyera i el Palau els nostres símbols.
La nostra contribució de diners no es tan important com per reclamar-la... però ¿ Qui ens rescabalara d'aquest greuge moral i patriòtic ?
Posted by Picasa